Film til frokostmøte i Bergen: Dyrking i by – fremtidsrettet arealbruk, kortreist mat og sunn rekreasjon

Senter for byøkologi presenterer prosjektet urban dyrking og viser kortfilmen “Den urban hagen” på frokostmøtet “Dyrking i by – fremtidsrettet arealbruk, kortreist mat og sunn rekreasjon” i regi av Fremtidens byer. Møtet finner sted på Bergen rådhus 16.11.11 kl. 08.15. Mer informasjon her

Reklame

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Utdrag fra artikkelheftet «Urban dyrking, tanker og ideer om dyrking i byen»

Hagen gir meg energi, det er sosialt, det er gøy, og det er alltid blide mennesker der. Det er veldig hyggelig! Noen ganger er jeg veldig sliten etter jobb, derfor vil jeg noen ganger bare kikke litt, mens andre ganger så jobber jeg, og da blir jeg der lenge! Det er stor glede å se ting gro, og når det begynner å spire om våren er det så morsomt. Det er sånn at jeg får lyst å begynne å telle! Jeg vil ha jordbær, det pleide min mor å dyrke, masse jordbær. På min egen gård kunne jeg få opp til 50 bøtter med jordbær på en sesong.

Sitat fra parsellhagebruker på Tveita, 2011

Under produksjonen av kortfilmen Den urbane hagen sensommeren 2010, møtte vi mange ulike mennesker som drev med urban dyrking på hver sin måte. Sitatet over er fra en kvinne fra Øst-Europa som fortalte oss om sin egen urbane hage. Arbeidet med filmen har vært en viktig inspirasjonskilde og har vært med å forme denne artikkelsamlingen. Forfattere går i dybden på flere av de temaene som berøres i filmen, og vi får derfor et innblikk i flere former for urban dyrking i Oslo. Det som er felles for de sju tekstene er at de omhandler urban dyrking som en aktivitet som går ut på å dyrke ulike vekster i byen, men med størst vekt på spiselig grøde. Noen eksempler på urban dyrking er parsellhager, geriljahager og skolehager.

Urban dyrking er en verdifull ressurs i forhold til sosiale, kulturelle, og økologiske utfordringer i byer. Vi befinner oss i en tid der lokale byutviklingsstrategier blir stadig viktigere i arbeidet med miljø- og klimautfordringene. I flere byer i EU har det vokst fram et fokus på den rollen urban dyrking og etableringen av grønne lunger i byrom har som både klima- og nærmiljøtiltak, og som tiltak for inkludering og integrering av vanskeligstilte grupper. Blant annet i London har offentlig forvaltning blitt en sentral støttespiller og drivkraft for at byfolk i større grad skal dyrke egen mat. I Norge blir derimot de urbane hagedyrkerne ofte overlatt til seg selv eller oversett av det offentlige. Urban dyrking får lite oppmerksomhet her hjemme, og vi ønsker derfor å skape diskusjon og interesse for dette temaet.

Vi opplever i dag at grønne arealer som blir brukt til dyrking i byer i Norge, er truet av nedlegging. Dette til tross for dokumenterte sosiale og miljømessige fordeler ved å beholde arealene til dyrking. Vi håper derfor dette heftet kan bidra til å skape oppmerksomhet rundt byens dyrkeområder og belyse de positive effektene parsellhager, geriljahager og skolehager har for byens befolkning.

Det redaksjonelle arbeidet er gjort av Senter for byøkologi. Innholdet i artiklene står likevel for forfatternes regning, og representerer ikke nødvendigvis Senter for byøkologi sine meninger. Vår jobb har vært å gi ulike mennesker som er opptatt av urban dyrking mulighet til å fortelle sin historie.

Vi har delt artikkelheftet inn i tre temaer:

DYRKE MAT I BYEN

I de tre første artiklene skriver artikkelforfatterne om ulike måter folk i byen dyrker frem livets grønne gleder med fokus på matproduksjon. I Dyrker bylivet forteller Siri Haavie om parsellhagene i Oslo og om hvilken betydning dyrking har for folk i byen. Geriljadyrker Håkon Mella presenterer sin egen hagevirksomhet i artikkelen Der ingen skulle tro at noe kunne gro og viser hvordan byboere kan dyrke på alle mulige steder; på fortauskanten, i midtrabatten eller langs Akerselvens bredder. Kokk og matskribent Elizabeth Brockfield gir oss fire oppskrifter tilberedt av lokale økologiske råvarer, dyrket frem i byen.

LÆRINGSARENA

Mange byboere setter pris på at barn og unge får mulighet til å lære om hvor maten faktisk kommer fra. Universitetslektor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Linda Jolly, forteller om opplevelsen av å grave i jorda og dyrke fram egen mat i sin artikkel Bybarn og naturglede. Aksjonsleder Signe Kalsnes presenterer aksjonen La skolehagen leve og gir oss et innblikk i skolehagevirksomheten og hvordan den kan inngå i Kunnskapsløftet og samarbeidsprosjektet Den naturlige skolesekken.

EN SOSIAL MØTEPLSASS

Artikkelheftets siste tema handler om hvordan urban dyrking skaper viktige møteplasser for folk med ulik kulturell bakgrunn. Romy Ortiz og Marte Dæhlen viser med sin artikkel Hagen som møtested… og integreringsarena? hvordan parsellhager kan bidra til samhandling mellom folk med ulik kulturell bakgrunn på en naturlig og uformell måte. Gjennom Den interkulturelle hagen viser Kari Anne K. Drangsland et eksempel fra Tyskland, der urban dyrking bidrar til samhandling og et forbedret bomiljø for byens borgere.

Hele artikkelheftet finner du her: http://www.byokologi.no/publikasjoner/rapporter/

Kontakt oss hvis du ønsker å få heftet tilsendt.

Legg igjen en kommentar

Filed under Den urbane hagen - filmen

Brønsj & miljø: Bønder i byen

I forbindelse med «Brønsj og miljø», som er del av Arkitekturfestivalen, iviterer  NAL|ECOBOX initiativtagerne fra Prags have i København, arkitektkontoret Eriksen og Skajaa Arkitekter AS og David Brasfield fra Oslo kommune til å gi sine innspill og erfaringer til hvordan dyrkingsbehovet i byer kan imøtekommes i byplanleggingen.

Den urbane hagen vises inneldningsvis, og det servers en deilig økologisk høstsuppe.

Brønsjen holdes på Vulkan Søndag 25. september, kl. 12:00-15:00

Les hele programmet her.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Vi viser film på By- og tettstedskonferansen 2011

Den urbane hagen vises 27. september i Lillestrøm kultursenter i forbindelse med By- og tettstedskonferansen 2011. Årets tema er attraktive møteplasser og hvordan den åpne byen bidrar til demokrati, inkludering, innovasjon, og økonomisk vekst. Konferansen tar også opp hva som oppleves som attraktive møteplasser for ungdom og eldre og vi vil få innblikk i parsellhager som en sosial møteplass hvor folk med ulik kulturell bakgrunn kommer sammen. Filmen blir vist i sammenheng med samfunnsgeograf Siri Haavies innlegg om Parsellhagen – en møteplass for ulike kulturer. Romy Ortiz og Marte Dæhlen vil stå på stand utenfor konferanserommet for å ta imot spørsmål til filmen og urban dyrking generelt.

Du kan lese mer om konferansen og programmet her.

 

Legg igjen en kommentar

Filed under Den urbane hagen - filmen

Den urbane hagen!

1 kommentar

Filed under Den urbane hagen - filmen, Grønn film

Vellykket lansering av Den urbane hagen 27. august

Lanseringen var en del av Bønder i by’n festivalen i Geitmyra parsellhage på Sagene. Filmen ble vist på en tv-skjerm inne i et lite drivhus ikke langt unna hovedscenen på festivalområde og installasjonen vekket interesse hos mange av festivaldeltakerne. Vi er godt fornøyd med visningene og er glade for at så mange kom for å se film.

Legg igjen en kommentar

Filed under Den urbane hagen - filmen

Fest i Oslos største parsellhage: Vi lanserer dokumentarfilmen Den urbane hagen

I forbindelse med Bønder i by’n festivalen, som arrangeres i Oslos største parsellhage, Geitmyra i Sagene bydel, lanserer vi filmen Den urbane hagen.

Dette blir ingen Hollywood premiere, men en kjempehyggelig filmvisning i et drivhus i parsellhagen.

Mer info om Bønder i by’n:                                              http://www.facebook.com/event.php?eid=253113628046534&ref=ts

Festivalplakat


Legg igjen en kommentar

Filed under Den urbane hagen - filmen

Et lite tilbakeblikk

Marte og Romy lager film om å dyrke i byen. Vi ser ikke riktig klok ut på bildet, men det er morsomt å bli intervjuet av Aker Avis Groruddalen. Flott å se at lokalavisen er interessert i dokumentere aktiviteten rundt Tveita parsellhage.

Aker Avis Groruddalen

Legg igjen en kommentar

Filed under Den urbane hagen - filmen

Starten på kortfilmen Den urbane hagen

En regntung dag møtes vi på Geitmyra parsellhage. Håkon kommer på sykkel, og bryr seg lite om at det regner. Han er student, og ivrig parsellhagedyrker. Håkon har kanskje en av de mest rotete parsellflekkene i dette grønne lappeteppet, men muligens også en av de mest produktive. Han forteller at han jobber med jorden etter permakultur-prinsipper, og han peker glad og fornøyd rundt omkring på grønnsakene sine, urtene, og noen morsomme spiselige blomster.

Håkon høster inn noen godbiter

Legg igjen en kommentar

Filed under Den urbane hagen - filmen

Urban dyrking, en fremtidsrettet byutviklingsstrategi

Med prosjektet Urban dyrkning, en fremtidsrettet byutviklingsstrategi ønsker Senter for Byøkologi å sette fokus på grønne arealers rolle som sosialt rom i en urban setting. Urban dyrking er en aktivitet for mange ulike mennesker, både for den som er miljøbevisst, den som synes det er dyrt å kjøpe mat på butikken, den som savner en hage, og den som ønsker å tilbringe tid med familien og dyrke frem livets grønne gleder.

Geitmyra parsellhage, en grønn oase midt i Oslo

Av de grønne arealene i Oslo er det hovedsakelig parsellhagene som brukes til urban dyrking. Disse har over lengre tid vært preget av korte leiekontrakter, uavklarte reguleringsforhold, mangelfull informasjon og delt forvaltningsansvar som innebærer at hagene har vært utsatt for nedleggelser og omregulering. Vi ønsker derfor å formidle kunnskap om parsellhager i Oslo og inspirere til videreutvikling og beskyttelse av hagene.

Prosjektet består hovedsakelig av en dokumentarfilmproduksjon og utgivelse av en artikkelsamling. I denne bloggen vil vi fortelle litt om arbeidet med prosjektet, og om andre ideer rundt urban dyrking.

Legg igjen en kommentar

Filed under Den urbane hagen - filmen, Prosjekt